КУРСОВЕ и ОБУЧЕНИЕ

   Центъра за професионално обучение (ЦПО) към ТУ-Варна с лицензен № 200312157 от 14.04.2004год. и допълнението към лицензията от 25.01.2006год. има богат набор от специалности за обучение на курсисти желаещи да получат свидетелство за правоспособност. Специалностите с които разполага центъра са:

   1. “Машинен оператор”, код 521030
       • “Машини и съоръжения по заваряване”, код 5210302,
   На суша:
   - Ръчно електродъгово заваряване;
   - МИГ/МАГ;
   - ВИГ;
   - Плазмено рязане;
   - Плазмено заваряване;
   - Газо-кислородно рязане;
   - Газо-кислородно заваряване;
   - Автоматично електродъгово заваряване под слой от флюс;

   На суша и под вода:
   - Заваряване под вода(РЕДЗ; МИГ/МАГ; ВИГ; плазмено заваряване);
   - Газо-кислородно рязане под вода;

    • “Машини за гореща обработка на металите”, код 5210302,.
   
   2. “Електромонтьор”, код 522020;
    • “Електрически инсталации”, код 5220210,
    • “Електродомакинска техника”, код 5220211.

   3. “Лаборант”, код 524040:
    • “Контрол на качеството в металургията”, код 5240403.

   4. “Оператор на компютър”, код 345100
    • “Текстообработване”, код 3451001

   5. “Техник на компютърни системи”, код 523050:
    • “Компютърна техника и технологии”, код 5230501,
    • „Компютърни мрежи”, код 5230502.

   6. “Монтьор на компютърни системи”, код 523060
    • “Компютърна техника и технологии”, код 5230601,
    • „Компютърни мрежи”, код 5230602.

   7. “Охранител” код 861010:
    • “Физическа охрана на обекти” код 8610103;
    • “Лична охрана” код 8610102;
    • “Банкова охрана и инкасова дейност” код 8610101;

   8. “Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” код 861020;
    • “Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи” код 8610201

   9. “Заварчик” код 521090 • “Заваряване” код 5210901

   10. “Машинен оператор” код 521030 • “Металорежещи машини” код 5210301
   11. “Графичен дизайнер” код 213070 • “Графичен дизайн” код 2130701
   12. “Компютърен аниматор” код 213050 • “Компютърна анимация” код 2130501
   13. “Техник на прецизна техника” код 521050
    • “Измервателна и организационна техника” код 5210501

    Учебната програма е изградена в съответствие с трудовите задължения на курсистите и тяхната заетост. Курсовите могат да бъдат платени или от страна на работодателя, или от самия курсист. Курсистите се набират в национален мащаб без ограничение на възраст и пол. Успешно завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по специалността си според наредба 7 за упражняване на професията си.
    Друга дейност, която се извършва в Центъра е преиздаване на свидетелства по гореспоменатите професии и специалности, получени от други обучаващи инстанции, съгласно последните изисквания на нормативните актове. За тази година са проведени многократно курсове за професия “Машинен оператор”, специалност “Машини и съоръжения по заваряване”- част от професията, в които са обучени 90 души- 7 студенти на ТУ-Варна и 83 външни лица.
   В ЦПО са преиздадени свидетелства на 11 души по специалност “Машини и съоръжения по заваряване”- част от професията, а по професия “Електромонтьор”- 7 външни лица.

    Директор на ЦПО: тел. GSM: 0899904968
2007 Remtechnology ® - web@remtechnology.eu - © 2007