АЛТЕРНАТИВИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕЛЕЗИ И ПОКРИТИ ИНДУСТРИАЛНИ КОЛОВОЗИ.

 1. Еластична прелезна настилка REM с по-ниска цена от STRAIL:

     
           

  Други системи за изграждане на ж.п. прелези и коловози:


  2. Стоманобетонните железопътни прелезни панели /за безтраверсно полагане/:

     
     

     Скорост на преминаване до 160 км/ч.
     Осово натоварване (axle load) над 100 тона.
     Радиус на монтаж в крива: >= 100m.
     Време на монтаж до 1-2 дни.

     Стоманобетонните ж.п. прелезни панели се монтират върху основа (чакъл или бетон), с добра товароносимост и с ниска чувствителност към слягане (EV=110 MN/m2).
     Като резултат от това се получава прелез или коловоз, с почти неограничен срок на експлоатация и почти никакви средства за поддръжка, като при необходимост може да се сменя релсата и скреплението, ако се износи или дефектира.

 3. Изграждане на асфалтиран или бетониран железопътен прелез (коловоз) с предварително положени вулканизирани муфи :

      
      
     Самите вулканизирани муфи позволяват след асфалтирането (бетонирането) на прелеза, горната им част да се демонтира и при необходимост да се смени релсата и скреплението. Муфите се полагат върху дървени или стоманобетонни траверси и се използват при ж.п прелези, кранови, трамвайни пътища, изработка на обслужващи пътеки в тунели и други.

 Повече информация в pdf файлoве може да намерите на следния адрес: http://railway.remtechnology.eu/


2006 Remtechnology ® - info@remtechnology.eu - © 2006 , webdesign/publishing MCE