ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ.

 Ένα ελαστικό επίστρωμα ισόπεδης διάβασης (ισόπεδες διαβάσεις με ελαστικές πλάκες ) REM με χαμηλότερο κόστος από το STRAIL:

     
           

  Άλλα συστήματα που είναι φορές πιο φτηνός και πιο μακροχρόνια, για την κατασκευή ισόπεδων διαβάσεων και γραμμών από τα παραπάνω συστήματα:


  2. Τα σιδηροδρομικά πάνελ ισόπεδης διάβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα (για την τοποθέτηση χωρίς τραβέρσες):

     
     

     Ταχύτητα διέλευση: ως 160 km/h.
     Φορτίο του άξονα περισσότερα απο 100 τόνους.
     Ακτίνα συναρμολόγησης σε καμπύλη: >= 100 m.
     Χρόνος συναρμολόγησης – μέχρι 1-2 μέρες.

     Τα σιδηροδρομικά πάνελ ισόπεδης διάβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα συναρμολογούνται σε μια βάση (χαλίκι ή σκυρόδεμα), με καλή ικανότητα φόρτωσης και χαμηλή ευαισθησία σε σύγκλισης (EV=110 MN/m2).
     Σαν αποτέλεσμα απ' αυτό έρχεται μια ισόπεδη διάβαση ή μια γραμμή με σχεδόν απεριόριστο χρόνο εκμετάλλευσης και σχεδόν ουδεμιες δαπάνες συντήρησης, εάν είναι αναγκαίο, σύνδεσμος και σιδηροτροχιές μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση που έχει φθαρεί ή κάνει ελάττωμα.

 3. Η ανοικοδόμηση της ασφαλτόστρωτης ή του σκυροδέματος ισόπεδης διάβασης (γραμμής) με προκαταβολικά τοποθετημένες βουλκανισμένες υποδοχές:

      
      
     Οι ίδιες οι βουλκανισμένες υποδοχές επιτρέπουν μετά από την τοποθέτηση ασφάλτου (σκυροδέματος) στην ισόπεδη διάβαση, το ανώτερο μέρος τους να διαλυθεί και εάν χρειάζεται να αλλαχτεί το σύνδεσμος και σιδηροτροχιές. Οι υποδοχές βάλλονται σε ξύλινες ή του οπλισμένου σκυροδέματος τραβέρσες και χρησιμοποιούνται στις σιδηροδρομικές διαβάσεις, γερανούς, στις γραμμές των τραμ, στην κατασκευή υπηρεσιακών διαδρόμων στις σήραγγες και άλλα.

 Περισσότερες πληροφορίες σε pdf αρχεία μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://railway.remtechnology.eu/.
2006 Remtechnology R - info@remtechnology.eu - C 2006 , webdesign/publishing MCE